دارو درمانی پیاده رو خیابان راهنمای 2015 تارنما یا دارو درمانی: یک رویکرد بیمار متمرکز، 9 اد 2015 علمی، و عمل، چاپ سوم 2015 دارو درمانی روش پاتوفیزیولوژیک 9 اد 2015 دارو درمانی کتاب، 9 اد اصول دارو درمانی و تمرین راهنمای مطالعه 3ED دارو درمانی کتاب،
Pharmacotherapy Bedside Guide 2015.pdf Pharmacothe
http://www.irdadeh.com/48587/200365
Pharmacotherapy Bedside Guide 2015.pdf
Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach, 9 ed 2015 .pdf
Pharmacotherapy Principles and Practice, Third Edition 2015.pdf
Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 9 ed 2015.pdf
Pharmacotherapy Handbook, 9 ed.pdf
Pharmacotherapy Principles and Practice Study Guide 3ed.pdf
Pharmacotherapy Handbook, Eighth Edition.pdf
Pharmacotherapy Flash Cards.pdf
دارو درمانی پیاده رو خیابان راهنمای 2015
تارنما یا دارو درمانی: یک رویکرد بیمار متمرکز، 9 اد 2015
علمی، و عمل، چاپ سوم 2015
دارو درمانی روش پاتوفیزیولوژیک 9 اد 2015
دارو درمانی کتاب، 9 اد
اصول دارو درمانی و تمرین راهنمای مطالعه 3ED
دارو درمانی کتاب، چاپ هشتم
دارو درمانی فلش کارت

0071761306 Pharmacotherapy Bedside Guide
By: Christopher P. Martin 
ISBN: 0071761306  Publisher: McGraw-Hill Education / Medical - 2013-07-22 

0071830138 Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach, 9/E
By: Terry Schwinghammer Julia KoehlerTerry Schwinghammer Julia Koehler
ISBN: 0071830138  Publisher: McGraw-Hill Education  2014 

0071780467 Pharmacotherapy Principles and Practice, Third Edition  
By: Marie Chisholm-Burns 
ISBN: 0071780467  Publisher: McGraw-Hill Education   2013 

0071800530 Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 9/E (Pharmacotherapy : a Pathophysiologic Approach)
By: Joseph DiPiro 
ISBN: 0071800530  Publisher: McGraw-Hill Education 2014 

0071821287 Pharmacotherapy Handbook, 9/E
By: Barbara Wells  
ISBN: 0071821287  Publisher: McGraw-Hill Education  2014- 

0071801782 Pharmacotherapy Principles and Practice Study Guide 3/E
By: Michael Katz Kathryn R. Matthias Marie Chisholm-BurnsMichael Katz Kathryn R. Matthias Marie Chisholm-Burns
ISBN: 0071801782  Publisher: McGraw-Hill Education  2013 

0071748342 Pharmacotherapy Handbook, Eighth Edition
By: Barbara G. Wells 
ISBN: 0071748342  Publisher: McGraw-Hill Medical - 2011  

0071741151 Pharmacotherapy Flash Cards
Author: Jeremy Johnson
ISBN: 0071741151  Publisher: McGraw-Hill Medical Publishing 
تاريخ ارسال: 1394/8/28

تعداد بازدید: 233

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |